Voorwaardelijk pensioen, wat is dat precies?

Vooral pensioenfondsen zetten gedurende 2021 het voorwaardelijk pensioen om naar een onvoorwaardelijk pensioen. Dit levert de deelnemer een extra pensioen op. De omzetting is belangrijk want zolang voorwaardelijk kunt u het ‘pensioen’ kwijtraken. Dat zal nu niet snel meer gebeuren tenzij u pensioen bij het ABP opbouwt. Bij het ABP worden de extra pensioenaanspraken namelijk pas op 2023 ingekocht. Best lastig deze materie. Dat klopt. Alleen als u aan de strikte voorwaarden blijft voldoen is de extra pensioenuitkering veilig. Anders niet. De gestelde eisen om in aanmerking te komen, verschillen per fonds. Het is dus heel belangrijk om goed alle ins en outs te kennen. Het beste kunt u daarom contact opnemen met een onafhankelijk pensioendeskundige als Dirk-Jan Plate. De heer Plate is onafhankelijk pensioenadviseur voor werkgevers, HR-professionals, ondernemingsraden, arbeidsjuristen en werknemers. Hij kan u als geen ander informeren en adviseren. 

Een voorwaardelijk pensioen kunt u kwijtraken

Zoals de naam voorwaardelijk pensioen al laat doorschemeren, kunt u deze extra arbeidsvoorwaarde ook kwijtraken. Het is daarom belangrijk om bijvoorbeeld bij een baanwissel goed op te letten. Het voorwaardelijk pensioen is ontstaan nadat in 2005 de VUT (Vervroegde uittreding) en prepensioen werden afgeschaft. Als de financiering van het voorwaardelijk pensioen plaatsvindt binnen uiterlijk 15 jaar kan deze arbeidsvoorwaarde worden omgezet in een extra pensioen. Tot die tijd is het geen pensioen want de financiering van een onvoorwaardelijk pensioen mag niet worden uitgesteld.  

Specifieke voorwaarden waaraan u moet voldoen

De voorwaarden verschillen per fonds. Op dit moment (2021) zijn de meeste pensioenfondsen bezig met de afhandeling van de financiering. Alleen de financieringstermijn van het ABP loopt nog. Tot 2023. Als u voor deze datum uit dienst treedt kan het voorwaardelijk pensioen verloren gaan. Ook bij arbeidsongeschiktheid ondanks het feit dat de premie voor het onvoorwaardelijke pensioen wordt overgenomen. Het is belangrijk dat u bij onder andere dit soort belangrijke levensgebeurtenissen niet net voor de eindstreep het voorwaardelijk pensioen kwijt raakt. 

Enkele honderden euro’s per maand ontvangen of juist niet

Het is een bijzondere regeling, een regeling die kan oplopen tot zelfs honderden euro’s per maand ontvangen of juist niet. Een groot verschil. Daarom is het belangrijk dat u weet onder welke voorwaarden u dit voorwaardelijk pensioen ook echt krijgt. Bent u voornemens eerder te gaan stoppen met werken of van baan te veranderen? Check de gevolgen voor uw voorwaardelijk pensioen is ons advies en als u meer verdieping en oplossingen wenst is Pensioenlogica het aangewezen adres.