Geld besparen met zorgtoeslag

Zorgtoeslag aanvragen-Geld besparen.orgGeld besparen met zorgtoeslag

In Nederland is iedere inwoner het verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Deze dekt de standaardkosten voor een huisartsenbezoek, een ziekenhuisverblijf en medicijnen.

In 2006 heeft de Belastingdienst de zorgtoeslag in het leven geroepen. Hiermee blijft de verplichte basisverzekering betaalbaar voor iedereen. Veel mensen hebben recht op zorgtoeslag. Het bedrag dat je jaarlijks kan ontvangen, kan oplopen tot maar liefst 930 euro. Hiermee kun je dus flink wat besparen. Het is dus zeker de moeite waard om de zorgtoeslag aan te vragen.

De voorwaarden

Om zorgtoeslag te ontvangen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
Je moet 18 jaar of ouder zijn
Je inkomen mag niet te hoog zijn
Je eigen vermogen mag niet te hoog zijn
Je moet een zorgverzekering hebben bij een Nederlandse zorgverzekeraar
Je hebt de Nederlandse nationaliteit of je bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.

Mensen onder de 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Zij hoeven geen premie te betalen en hebben dus ook geen recht op zorgtoeslag. Je hebt pas recht op zorgtoeslag vanaf de dag dat je 18 bent geworden. Je ontvangt de eerstvolgende maand dan zorgtoeslag.

Grensinkomen en grensvermogen

Voor de zorgtoeslag heeft de Belastingdienst een grensinkomen en een grensvermogen bepaalt. Als je boven het grensinkomen- of vermogen komt dan krijg je geen zorgtoeslag meer.

Wel of geen toeslagpartner

Als je zorgtoeslag aanvraagt dan wil de Belastingdienst weten of je een toeslagpartner hebt. Als je een partner hebt dan wordt het inkomen van jullie beiden meegerekend voor de berekening van de zorgtoeslag. Als je zorgtoeslag aanvraagt dan toetst de Belastingdienst je inkomen en je vermogen.

Geen toeslagpartner

Heb je geen toeslagpartner? Dan kom je in aanmerking voor zorgtoeslag als je een maximaal jaarinkomen hebt van 26.200 euro. Hoe hoger je inkomen, hoe lager de zorgtoeslag.

Toeslagpartner

Als je wel een toeslagpartner hebt dan krijgen jullie zorgtoeslag als het jaarinkomen niet hoger is dan 32.200 euro.

Grensvermogen

Bij het aanvragen van zorgtoeslag kijkt de Belastingdienst ook naar je vermogen. Er wordt dan gekeken wat je vermogen was op 1 januari van het jaar waarvoor je de zorgtoeslag aanvraagt. Het gezamenlijke vermogen mag niet hoger zijn dan 103.000 euro. Voor 2016 geldt voor iedereen dezelfde vermogensnorm. Iedere inwoner heeft recht op dezelfde vrijstelling. Per 1 januari 2016 vervalt de extra vrijstelling van vermogen voor mensen met een ouderentoeslag of een AOW.

Zorgtoeslag aanvragen

Als je denkt dat je recht hebt op zorgtoeslag dan kun je dit aanvragen via toeslagen.nl. Dit is een speciale website van de Belastingdienst. Je kunt online zorgtoeslag aanvragen als je in het bezit bent van een DigiD en een Burgerservicenummer. Als je hulp nodig hebt bij het aanvragen van de zorgtoeslag dan kun je hiervoor weer terecht bij het plaatselijke belastingkantoor of bij een toeslagenservicepunt. Binnen twee maanden na je aanvraag ontvang je meestal een bericht van de Belastingdienst. Hierin staat vermeldt wat de hoogte is van je maandelijkse zorgtoeslag. Binnen een maand ontvang je dan het eerste bedrag op je rekening.

Uitbetaling van de zorgtoeslag

De Belastingdienst keert de zorgtoeslag altijd uit in maandelijkse termijnen. Je ontvangt de toeslag rond de 20e van de maand. Dit bedrag is bedoeld om de premie voor je basisverzekering voor de volgende maand van te betalen. Als de datum op een feestdag of in het weekend valt dan wordt de toeslag de eerstvolgende werkdag op je rekening gestort.

Als je in het buitenland woont

Ook als je in het buitenland woont, kun je soms nog flink wat besparen met zorgtoeslag. In bepaalde gevallen heb je hier namelijk recht op. Als je in een land woont dat tot de EU (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte) behoort of als je in Zwitserland woont dan kun je zorgtoeslag aanvragen. Ook als je in een land woont dat een sociaal zekerheidsverdrag met Nederland heeft gesloten of op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius woont, kun je aanspraak maken op zorgtoeslag. Dit kan als je:
Voor de Nederlandse overheid werkt en een Nederlandse zorgverzekering hebt.
Door een Nederlandse werkgever bent gedetacheerd en een Nederlandse zorgverzekering hebt.
In het buitenland studeert en een Nederlandse zorgverzekering hebt.
AOW of een pensioen krijgt van het ABP. Of als je een gezinslid bent van iemand die dit ontvangt.
Een uitkering vanuit Nederland krijgt, zoals de WIA. Of als je gezinslid bent van iemand die dit ontvangt.