De Ethereum koers lijkt zich opnieuw te ontwikkelen richting een enorme tweede piek

De Ethereum koers kort na zijn ontstaan

Op 11 november 2020 bedroeg de live Ethereum koers €392,72. Vanaf zijn ontstaan is de waarde van de munt echter lange tijd een stuk lager geweest. Tot aan begin 2017 schommelde waarde van Ethereum onder of rond de tien euro. Daarna nam de waarde van de digitale munt een vlucht naar boven. De eerste piek was op 12 juni 2017, toen de munt €319,68 waard was. De maand erna zou Ethereum ongeveer de helft aan waarde gaan verliezen. Hoewel er in op 28 augustus 2017 een volgende piek kwam met een waarde van €309,86, zou het even gaan duren voordat er een volgende piek waarneembaar zou zijn.

De Ethereum koers schiet door het plafond

Op 8 januari 2018 kwam er een einde aan een tendens van een kleine twee maanden waarbij de Ethereum koers door het plafond heen schoot. De waarde bedroeg op dat moment namelijk meer dan duizend euro. Hierna ontstond een scherpe daling. Van €1018,60 schoot de waarde in drie maanden tijd naar beneden. Op 2 april 2018 was de waarde nog €313,24. Een maand later zou zich binnen de Ethereum koers nog eenmaal een uitschieter naar boven voor gaan doen, namelijk op 7 mei toen de waarde van Ethereum steeg naar €614,34.

Een stabielere ontwikkeling van de Ethereum koers

Vanaf de zomer van 2018 tot aan het heden is de Ethereum koers zich in rustiger vaarwater gaan begeven, daar er zich geen enorme pieken meer hebben voorgedaan. Hoewel de koers op 12 december 2018 een voor dat jaar geldend dieptepunt wat betreft de waarde van €76,84 kende, schommelde de Ethereum koers in de daaropvolgende anderhalf jaar grofweg tussen de honderd en tweehonderd euro. Daarom is het opmerkelijk dat de Ethereum koers vanaf juli 2020 weer sterk is gaan stijgen tot een waarde van €392,72 op 11 november 2020.